نماینده های ما

قابل توجه متخصصین ، پزشکان و مراکز محترم درمانی، نماینده های پزشک خانواده در زیر معرفی میگردند
تمامی نمایندگان ما دارای کارت پرسنلی با آرم و امضای مدیر قراردادهای پزشک خانواده وهمچنین تاریخ اعتبار در پشت کارت میباشند.

درباره سامانه جامع اطلاعات درمانی مشهد

لازم به ذکر است کلیه مبادلات مالی از طریق درگاه اینترنتی انجام می پذیرد و هیچگونه مبادله نقدی مورد قبول پزشک خانواده نمی باشد.
در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک توسط افراد غیر مجاز ، با ما تماس حاصل نمایید
تلفن مستقیم مدیر امور قراردادها : 09151011179 – مهندس حسینی

بیشترین بازدید

دکتر عبدالرضا ملك پزشک فوق تخصص
دکتر حميرا امتي پزشک فوق تخصص
دکتر فرزاد امیدی کاشانی پزشک فوق تخصص
logo-samandehi